FR
 

KASTEEL VAN BEERSEL

Het slot van Beersel is één der zeldzame voorbeelden van militaire architectuur uit de Middeleeuwen in ons land. Zelf heden ten dage ziet het er nog uit als een middeleeuwse vesting die macht uitstraalt door haar brede versterkte slotmuren en haar drie overkapte burchttorens.

Het slot werd gebouwd rond 1300 en fungeerde als vooruitgeschoven vesting ter verdediging van Brussel . De vesting werd beschadigd door de troepen van Lodewijk van Male en onderging in 1357 herstellingswerken. Nadien werd zij ten dele heropgebouwd nadat ze anno 1489 door de Brusselaars gewapenderhand was ingenomen. In het begin van de XVIIde eeuw werden de puntdaken vervangen door vlakke dakbedekking. Het huidige uitzicht stemt overeen met dat van die tijd.

De burchtversterkingen van het slot zijn klassiek: Diepe slotgrachten, ophaalbrug, kantelen met borstweringen, schietgaten en nabij de ingang een opening voor pijlen of kokende olie die konden gebruikt worden wanneer de belegeraars erin slaagden de toegangspoort in te beuken.

In 1928 heeft de eigenaresse, gravin Guillaume de Hemricourt de Grunne, geboren de Merode, het kasteel geschonken aan de "Verenigde vrienden van het kasteel van Beersel".

Sinds 1948 is het kasteel eigendom van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België.

De gemeente Beersel, die nu verantwoordelijk is voor de uitbating van het slot door een erfpachtovereenkomst, heeft in 2007 belangrijke restauratiewerken begonnen teneinde op een aangenamere en meer veilige wijze de talrijke bezoekers te kunnen verwelkomen in de XXIste eeuw.

Beersel kan dagelijks bezocht worden. U treedt er via de ophaalbrug binnen om de borstwering met schietgaten te ontdekken, de wenteltrappen, de zaal van de tralievaldeur, de rondgang, het wapenarsenaal, de ridderzaal, de kerkers en de folterzaal.

Adres en praktische infos:
Lotsestraat z/n
1650 Beersel
(Richting : E19 Bruxelles-Bergen, Uitrit 14 Beersel-Lot)

==> Contact, tarieven, toegangkelijkheden: Dienst Toerisme van Beersel:T +32 (0) 2 359 16 36

==> Verhuringen:
Dienst onthaal T 32 (0) 2 359 17 31/32

.
+++

Brasserie "KASTEEL BEERSEL"
Prachtig gelegen in een groene omgeving aan de voet van het kasteel van Beersel, in een authentieke herberg daterend uit het begin van de eeuw, vind u Brasserie Kasteel Beersel.
Een ruim terras met zicht op kasteel, en een gezellige open haard voor de koude winter maanden.
(Parking)

http://www.brasseriekasteelbeersel.be/
Lotsestraat 65
1450 Beersel
Tel: 02/332.45.30