FR
 
INFO EN AGENDA

Wie zijn wij?

De beschermende leden van de HWTB

=> CULTURELE ACTIVITEITEN
- 24/9/2017:  Bezoek tot de kandidaten 2017 van de prijzen van de HWTB (alle info : Louise van de Werve:T 02 644 5005 of mail)

De 3 kastelen van de Vereniging staan klaar voor uw zomerbezoek:

- Kasteel van Corroy: "Exonumeric'Arts", de exoplaneten nodigen zich uit in kasteel, van 6 t/m 8 oktober 2017.     
 
- Slot van LaarneOpeningsuren en info.
Allereerste Kerstmagie op het slot: van 8 t/m 23 december 2017: (Reservatie)

- Kasteel van Beersel, : alle info


- Cultuur voor scholen (info en programma !  ) http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/laarne/index
RECENT NIEUWS

-  2017 8 1: René Collin wordt de minister voor Erfgoed in Wallonië.

- 2018 European Year of Cultural Heritage (link)

- Op 7/7/2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Onroerenderfgoeddecreet wijzigt wat betreft het luik archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem.(link)

- 14 7 2017  Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet (info)


- Erfgoed huren of kopen ? Rechtsgevolgen

-  Meer dan 1000 voordelen met de Lerarenkaart: (info

- Meer dan 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel aangeboden door de ErfgoedApp.(info)http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/laarne/index

- Gift en legaat zijn mogelijk: Het verdient aanbeveling daaromtrent voorafgaandelijk advies in te winnen.Neem contact met  Dirk Leermakers, Penningmeester, of Cedric Vanneste, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting

- Oude nummers: Daar éen van onze leden de volledige collectie van het tijdschrift "Historische Woonsteden & Tuinen” wenst aan te schaffen, zijn we op zoek achter enkele ontbrekende nummers:   nrs 1-5-22-85-119-124-127-128 et 135. Neem gerust contact op met de zetel mocht u één of enkele nummers ter beschikking hebben.
(administratie@historische-woonsteden.be - 02 644 5005)