Nieuw !

Een medewerking tussen de Historische Woonsteden en UAP

HET MECENAAT VAN DE AMBACHTEN

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
Promoten van de waardevolle deskundigheid van ambachtslieden en restaurateurs
Vakbekwaamheid, ambachtelijke expertise en knowhow verdienen het bekend, gewaardeerd en doorgegeven te worden.
Ons erfgoed wordt vaak onderworpen aan methodes die te weinig rekening houden met de basismaterialen van het goed en de oorspronkelijke technieken.


Opstarten van een dialoog tussen de verschillende partijen betrokken bij het onderhoud en de restauratie van het patrimonium
Ambachtslui en restaurateurs, eigenaars, architecten en kunsthistorici, mandatarissen en erfgoedambtenaren uit de 3 gewesten.

De dialoog moedigt het uitwisselen van standpunten aan en werkt ruimer inzicht in de globaliteit van projecten en meer complete en harmonische restauraties in de hand.


CONCREET
Verscheidene ambachtslieden van de UAP stellen voor om belangeloos prestaties van maximaal

40 uur uit te voeren voor specifiek omschreven restauratiewerken. De specialisten die de UAP ter beschikking stelde voor 2019, waren:

  • Stoffeerder, Laurent Brazet;
  • Decoratieschilder, Sylvie van der Kelen;
  • Parketteur, Guy Provencher.

(Foto’s van de Algemene Vergadering onderaan)

Voor 2020 zullen de volgende specialisten hun ’savoir faire’ ter beschikking stellen:

  • Parketteur, Guy Provencher
  • Milieuvriendelijke oppervlakte behandeling of restauratie,  Diego Marcos Y Rodriguez
  • Restauratie van smeedijzeren Steven en Brecht Dujardyn.
  • De dak restauratie door de dakdekker, Hugues Libbrecht.


SPREEKT HET PROJECT U AAN ?
Wenst u te genieten van het mecenaat van de ambachtslieden en hiermee tegelijkertijd hun kostbare knowhow te ondersteunen?

Contacteer dan zonder aarzelen de zetel van de HWTB voor bijkomende inlichtingen !