Nieuw project voor 2019 !

EEN SAMENWERKING TUSSEN DE HISTORISCHE WOONSTEDEN EN UAP (Union des Artisans du Patrimoine)

Doelstellingen van het project

Promoten van de waardevolle deskundigheid van ambachtslieden en restaurateurs.

Vakbekwaamheid, ambachtelijke expertise en knowhow verdienen het bekend, gewaardeerd en doorgegeven te worden. Ons erfgoed wordt vaak onderworpen aan methodes die te weinig rekening houden met de basismaterialen van het goed en de oorspronkelijke technieken.

Opstart van een dialoog tussen de verschillende partijen betrokken bij het onderhoud en de restauratie van het patrimonium

Ambachtslui en restaurateurs, eigenaars, architecten en kunsthistorici, mandatarissen en erfgoedambtenaren uit de 3 gewesten.

De dialoog moedigt het uitwisselen van standpunten aan en werkt ruimer inzicht in de globaliteit van projecten en meer complete en harmonische restauraties in de hand.

Concreet

Verscheidene ambachtslieden van UAP stellen voor om belangeloos prestaties van maximaal 40 uur uit te voeren voor specifiek omschreven restauratiewerken. Dit zijn de specialismen die UAP ter beschikking stelt voor 2019:

  • Stoffeerders
  • Decoratieschilders
  • Parketteurs

De Historische Woonsteden verzoekt haar leden eigenaars die geïnteresseerd zijn in dit mecenaat om gauw contact op te nemen met onze zetel voor deelname aan het project.

Ter valorisering van de onderzoeks- en restauratiewerken wordt een gedocumenteerde presentatie voorzien tijdens de AV van de Historische Woonsteden.

Spreekt het project U aan?

Wenst u als privé eigenaar te genieten van het mecenaat van de ambachtslieden en hiermee tegelijkertijd hun kostbare knowhow te ondersteunen ?

Contacteer dan zonder aarzelen de zetel van de HW voor bijkomende inlichtingen en voor opstart van het project.