Raad van Bestuur

Erevoorzitter
Z. K. H. Prins Lorenz van België

Executief comité
Bernard de Gerlache de Gomery, Voorzitter
Joseph de Dorlodot, Secretaris Generaal en Vicevoorzitter voor het Waals Gewest
Ghislain d’Ursel, Vicevoorzitter voor het Vlaams Gewest
Philippe le Hodey, Vicevoorzitter voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dirk Leermakers, Penningmeester

Raad van Bestuur
Amélie d’Arschot Schoonhoven
Alain Camu
Hugo Casaer
Jean de Cloedt
Jozef Dauwe
Jacques Deneef
Valentine Deprez
Véronique de Limburg Stirum
Bernard de Maleingreau d´Hembise
Jean Rotsart de Hertaing
Donatienne de Séjournet de Rameignies
Rutger Steenmeijer
Olivier de Trazegnies
Jean-Baptiste Van Ex

Voorzitter Emeritus
Daniel Cardon de Lichtbuer

Juridische raadgeefsters
Donatienne Ryckbost & Marie-Sophie de Clippele

Directeur, Kasteel van Laarne
Veronique Lambert

Ere-bestuurder 
Paul de Pessemier s’Gravendries, Conservator van het slot van Laarne